TEL

+381 64 2676893

PODACI O PRAVNOM LICU

NAZIV: SHAKE & SPEAR
ADRESA: Dobrinjska 8, Beograd
PIB: 109467472
MATIČNI BROJ: 28200978
RAČUN: 285-2045090000026-41 SBERBANK