E-MAIL

milivoje@fmu.bg.ac.rs

KRITIKE

Koliko je zadivljujuće umeće ovih pevača koji su upravo sada u naponu svojih izražajnih moći, toliko je – a možda još i veća – fascinacija za izvanrednu saradnju njihovog pijaniste dr Milivoja Veljića, koji je viši (a ja mislim i najviši) umetnički saradnik upravo na Katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, učinivši da jednim instrumentom progovori sa stotinu glasova u polifonim i bujnim harmonijama, dočaravajući čitav orkestar.
Gordana Krajačić, muzički kritičar
DNEVNIK, 22. IX 2017.

Tumačenjima pevača (…), a naročito njihovog klavirskog saradnika, perfektnog Milivoja Veljića, ne bismo skoro ništa zamerili.
Marija Adamov, muzički kritičar
DNEVNIK, 23. V 2016.

Posebnu pažnju zavređuje saradnja na klaviru Milivoja Veljića, koji je pratio Milenu Damnjanović, bivajući neprimetan, a prisutan po pažnji sa kojom se odnosio prema solisti, po uklapanju u iste poetske krugove, na isti način, čineći to dvojstvo glasa i klavira homogenim.
Branka Radović, muzički kritičar
POLITIKA, 16. X 2018.

The talented duo of Branislava Podrumac (voice of an angel) and Milivoje Veljic (piano) were mesmerizing… The AmaCerto invited them onboard to stage the exclusive performance. I was spellbound for hours after their departure. In fact, I still am.
Karin D. Leperi, Travel Writer
PIQUE NEWS MAGAZINE, 5. X 2017.

BIOGRAFIJA

Milivoje Veljić je diplomirao na Katedri za klavir, doktorirao na Katedri za kamernu muziku, a zaposlen je na Katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, u zvanju višeg umetničkog saradnika.

Sviranje klavira učio je kod Svetlane Milošević, Mirjane Žiravac i Branke Žiravac, u čijoj klasi je maturirao u Srednjoj muzičkoj školi “Dr Vojislav Vučković”. Diplomirao je 2007. godine u klasi prof. Lidije Stanković. Dobitnik je nagrade Fakulteta iz Fonda Jelene Pavlović za najboljeg diplomca Katedre za klavir.

Usavršavao se u oblasti kamerne muzike, kod profesora Jasne Tucović i Miloša Petrovića. Doktorirao je 2014. pod mentorstvom prof. Ljudmile Gros-Popović, na temu “Interpretativni pristupi delima Sergeja Rahmanjinova izvorno pisanim za klavirski duo”.

Od 2009. godine je umetnički saradnik u klasama redovnog profesora Nikole Kitanovskog i prof. emeritus Biserke Cvejić. Od samog početka svog profesionalnog angažovanja na FMU aktivno učestvuje u ciklusu koncerata “Put ka Belkantu“, pri čemu je, koncertirajući sa studentima, nastupio u više od dvadeset gradova Srbije.

Bio je zvanični pijanista 43. međunarodnog takmičenja Muzičke omladine Beograda, četiri međunarodna takmičenja solo pevača “Lazar Jovanović” u Beogradu, tri festivala “Obzorja na Tisi” u Novom Bečeju, kao i međunarodnog takmičenja “Nikola Cvejić” u Rumi.

Najčešće nastupa sa vokalnim umetnicima, a dugačka je lista eminentnih vokalnih solista sa kojima je sarađivao: Aneta Ilić (sopran), Branislava Podrumac (sopran), Vera Miranović Mikić (sopran), Violeta Pančetović Radaković (sopran), Dragana Radaković (sopran), Dunja Simić (sopran), Jasmina Trumbetaš (sopran), Katarina Jovanović (sopran), Sanja Kerkez (sopran), Sofija Pižurica (sopran), Suzana Šuvaković Savić (sopran), Tanja Andrijić (sopran), Višnja Radosav (mecosopran), Dragana Popović (mecosopran), Ljubica Vraneš (mecosopran), Nataša Jović Trivić (mecosopran), Tamara Marković (mecosopran), Tanja Obrenović (mecosopran), Dejan Maksimović (tenor), Dušan Plazinić (tenor), Ilker Arkajurek (tenor), Nikola Kitanovski (tenor), Ljubomir Popović (tenor), Boris Trajanov (bariton), Branislav Kosanić (bariton), Valentin Enčev (bariton), Goran Krneta (bariton), Željko Andrić (bariton), Ljubodrag Begović (bariton), Marko Kalajanović (bariton), Ivan Tomašev (bas), Nebojša Babić (bas), Sava Vemić (bas)…

Sa Muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije i Narodnim pozorištem u Beogradu sarađivao je u više navrata.

Član je UMUS-a (Udruženje muzičkih umetnika Srbije) i MOTO-a (Muzičko opersko teatarska organizacija). Usavršavao se i iz nemuzičkih oblasti: bio je polaznik Škole za civilno društvo POLITEIA Centra za demokratiju (Palić, 2002.), pohađao je nastavu na Katedri za medije FMU (2004/2005.), bio je polaznik Naprednih dodiplomskih studija Beogradske otvorene škole (2005/2006.), Škole timskog rada BOŠ-a (Zlatibor, 2006.) i Veština političke komunikacije Centra modernih veština (Beograd, 2006/2007.).

Osnovao je duo SHAKE & SPEAR, ansambl koji neguje srpsku muziku, a svoj program približava publici na upečatjiv “šekspirovski” način, kroz stihove i rime čiji je autor na srpskom ili engleskom jeziku.

BIOGRAPHY

MILIVOJE VELJIĆ (1983; Belgrade, Serbia) graduated in 2007 at the Faculty of Music in Belgrade, class of Professor Lidija Stanković. He is the recipient of the Faculty’s award for the best graduate at the Piano Department, while the European Movement in Serbia ranked him among 200 best students in Serbia.

He has commited his further education to specialization in chamber music, with Professors Jasna Tucović and Miloš Petrović, but also through seminars and master classes with the leading pedagogues: Márta Gulyás (Hungary), Cordelia Höfer-Teutsch (Austria), Ferhan and Ferzan Önder (Turkey), Oxana Lytsushun (Ukraine), Avedis Kouyomdjian (Austria), Andreas Keller (Hungary), Sergei Markarov (France), Alexandr Karpov (USA).

He became the Doctor of Music in 2014, when he defended his art project about music of Sergei Rachmaninoff for piano duo (his mentor was Prof. Ljudmila Gross-Popović).

For more than ten years he actively cooperates with the pianist Milica Ilić with whom he formed the piano duo The Swingle Fingers Duo.

Since 2009 Milivoje has been employed as artistic associate at the Department for singing of the Faculty of music in Belgrade, classes of Prof. Nikola Kitanovski and Emeritius Professor Biserka Cvejić.

He worked as the piano associate in Opera studio of National Theatre in Belgrade and in Music school “Dr Vojislav Vučković”.

Milivoje is a member of Association of Musical Artists of Serbia.

He is also interested in other fields, not related to music, and was the participant of the School for Civil Society POLITEIA (Palić, 2002), attended classes at the Department for Media, Faculty of Music (2004/2005), advanced undergraduate studies of the Belgrade Open School (2005/2006), the Team work school (Zlatibor, 2006) and Skills for communications in politics of the Centre for Modern Skills (2006/2007).